1.9.2016 TekNatur premierar gymnasieelever med studieresa till CERN / München

TekNatur är en tävling som arrangeras i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland skoleleverna.

TekNatur Fysiktävlingen, där priset består av en resa till CERN / München, arrangerades den 11.5.2016 för femtonde gången. Sammanlagt deltog 178 elever från 22 finlandssvenska gymnasier i TekNatur Fysiktävlingen.

De fem främsta eleverna, som i år får åka till CERN är:
Kalle Kupi, Korsholms gymnasium
Markus Henttonen, Gymnasiet Lärkan
Jonathan Höglund, Topeliusgymnasiet i Nykarleby
Saga Nummela, Vasa Övningsskola
Anton Ahlsved, Kronoby gymnasium

Därtill lottades även två vinst resor ut bland deltagarna i tävlingen.
Lotten föll på Joel Kakkuri, Närpes gymnasium samt Madeleine Östersund, Vasa Övningsskola.

Resan företas under hösten 2016 eller våren 2017.