Ansök om kostnadsersättning

Gör din ansökan för kostnadsersättning för finaldagarna 2019 senast den 17.3.2019.

TekNatur
c/o Arcada
Maria von Bonsdorff-Hermunen
Jan-Magnus Janssons plats 1,
FIN-00560 Helsingfors, Finland

+358 (0)207 699 503
+358 (0)50 592 2846

teknatur@teknatur.fi