Sjukampen

Sjukampen är en tävling för sjundeklasser från skolorna i hela svenskfinland

Sjukampen är en tävling för sjundeklasser från skolorna i hela svenskfinland

Målsättningen för hela TekNatur och således också för Sjukampen är att stimulera elevernas intresse för teknik och naturvetenskaper. I Sjukampen har tanken varit att man speciellt skall belöna samarbete, problemlösning, uppfinningsförmåga och fingerfärdighet. Deltagarantalet har varit mellan 2000 och 2500 elever årligen.

Sjukampen sker i två steg:

  • En uttagning i skolorna för hela klassen
  • En final till vilken de sju bästa klasserna utser tre elever som representerar klassen. Finalen går av stapeln 19.4.2024 på Yrkeshögskolan Arcada.

De tre bästa klasserna vinner penningpriser.

Hela klassen svarar på frågor

Uttagningstävlingen genomförs i den egna skolan under en lektion torsdagen den 8 november 2023 under lärarnas övervakning och handledning. Vi hoppas att tävlingen kan ske på en matematik-, fysik-, kemi-, biologi- eller geografilektion så att den stör den vanliga undervisningen så lite som möjligt. Tävlingstiden är 45 minuter. Uttagningstävlingen sker med flervalsfrågor som hela klassen får svara på. Frågorna ansluter sig till tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Kunskaper är till nytta då frågorna ska besvaras men ännu viktigare är färdigheterna påhittighet, insikt och förmåga att se helheter. Frågornas antal är ganska stort, vilket uppmuntrar till en arbetsfördelning mellan eleverna i klassen.

Ett rätt svar ger ett poäng (+1 p), inget svar ger noll poäng (0 p) och ett felaktigt svar bestraffas med ett poängavdrag (-1 p). Det lönar sig alltså inte att gissa! Klassens gemensamma tävlingssvar fylls i på ett pappersformulär. Läraren ansvarar sedan för att de matas in i Sjukampens webbsystem. De sju klasser som fått flest poäng kallas till finalen. Vid behov avgör lotten (ifall flera lag fått lika många poäng).

Lag från sju klasser till final

Från de sju bästa klasserna kallas trepersoners lag och handledande lärare till finalen 19.4.2024 på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Finalen är annorlunda än uttagningstävlingen i det avseendet att uppgifterna går ut på att lagets tre medlemmar gör något, bygger något, mäter något o.s.v. Finalmomentet poängterar därför idérikedom och fingerfärdighet på ett annat sätt än uttagningstävlingen. Samarbetsförmåga och tidsanvändning är dock på samma sätt viktiga.