på grund av det rådandet läget med Covid-19 är teknatur flyttat till 7-8.5.2021

Lämna in din projektbeskrivning senast 12.4.2021

Läs mer Teknatur?

Teknatur?

Väck ditt intresse för naturvetenskaper och teknik, delta på TekNatur! TekNatur är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7-9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna.

TekNatur består av tre delområden, Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet. Sjukampen, en tävling för åk 7 samt en Fysiktävling för gymnasiet.

Projekt

projekttävlingen för åk 7-9 och gymnasiet

Sjukampen

tävlingen för åk 7

Fysiktävling

för gymnasiet

Nyheter

Sponsorer