Det nionde “S”eminariet om “I”nnovationer och ”C”reativitet i naturvetenskaper och teknik, S I C, ordnas den 29-30 januari 2021 på Högskolan Arcada, Helsingfors

VÄLKOMMEN!

Vid frågor, vänligen kontakta
info@sicseminarium.fi

Huvudarrangörer:
DIFF – Ingenjörerna i Finland
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
Tekniska Föreningen i Finland
I samarbete med:
Högskolan Arcada