Projekt är en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet

Alla projekt som lämnat in en anmälan samt sammanfattning (senast 12.4.2021) presenteras på TekNaturs online finaldag 7.5.2021. Domarbedömningen sker på onsdag eller torsdag samma vecka. Alla projektdeltagare får en bestämd tid då de skall träffa “sin domare”. Dagen avslutas med prisutdelning.

En sammanlagd prissumma om 1 800 euro utdelas bland deltagarna i grundskoleklassen.

En sammanlagd prissumma om 1 800 euro utdelas bland deltagarna i gymnasieklassen.

Anmäl ditt deltagande i TekNatur Projekttävlingen 2021

Information för deltagare

Man ska i en grupp bestående av 2-4 fyra elever göra ett projektarbete i en av följande ämnesgrupper:

 • Matematik och datorer
 • Fysik, kemi och teknik
 • Biologi och miljökunskap

Arbetet kan göras som ett forskningsprojekt, ett resultat baserat på experiment eller en uppfinning. En lärare eller en förälder kan vara handledare.

Exempel på projektarbeten från tidigare år:

 • Rapidus 2.0
 • Live HSL
 • VR med Unity
 • Mögliga mandariner
 • EasyBBot
 • Enkelt
 • Saltdriven båt
 • CanSat
 • Tornadon
 • Jordens geologi och förändringsmekanismer
 • Scoms Client

 

Projektutställning

Alla arbeten deltar i utställningen under TekNaturs finaldagar. Deltagarna bygger upp sina projekt bestående av till exempel planscher, modeller och demonstrationer och presenterar dem till domarna online. Domarna sammaträder och utser vinnarna. Prisutdelningen sker på fredag eftermiddag vid 13.30 tiden. Dagen avslutas kl 14.00.

 

Regler och bedömning

1. I tävlingen deltar projektarbeten inom:

 • matematik och datorer
 • fysik, kemi och teknik
 • biologi och miljökunskap

2. För varje arbete skrivs ett sammandrag på cirka en A4 sida som bifogas tillsammans med anmälan till tävlingen. Eventuell mer omfattande skriftlig dokumentation eller rapportering får gärna också skickas till TekNatur, så att domarna har tid att bekanta sig med den.

3. Ett TekNatur-arbete bygger på ett teknisk-vetenskapligt orienterat tema som berör teknik, fysik, kemi, biologi, miljö eller liknande och består av till exempel praktiskt konstruktionsarbete, experiment, mätning, sammanställande av fakta eller en datorapplikation. Litteraturstudier utan praktiskt utförande eller demonstration förutsätts behandla nyaste forskningsinformation och då även med en klart egen angreppsvinkel.

4. En vuxen får gärna agera som handledare, men utförandet bör vara elevens/elevernas självständiga arbete. Arbetet kan göras i en grupp bestående av 2-4 elever.

5. Arbetena rapporteras online med hjälp av planscher, diagram, modeller och demonstrationer. Presentationen för domarna skall ta ungefär 15 minuter. Alla som presenterar skall själva dela skärm med domarna.

6. Arbetena bedöms enligt följande fyra huvudkriterier, med beaktande av nedan nämnda synpunkter:

 • Idé (t.ex. fyndighet, användbarhet, aktualitet, utförbarhet)
 • Utförande (t.ex. planering, funktion, konstruktion, teknisk kvalitet, finess, design, experimentens uppläggning och relevans, sammanställning och tolkning av resultaten)
 • Presentation (t.ex. funktionsbeskrivning, åskådlighet, sammandrag, rapport, muntlig presentation, grafiskt material, utdelningsmaterial)
 • Visade insikter och kunskaper (t.ex. egen insats, egen förståelse av ämnesområdet, kritisk granskning av källmaterialet)

7. Arbetena bedöms av ett domarkollegium. Varje arbete granskas utförligt av minst två domare. Domarna diskuterar arbetet med projektgruppen i 5 – 10 minuter.

Kontakta oss vid frågor