Projekt

Projekt är en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet

Alla projekt som lämnat in en anmälan samt sammanfattning (senast 11.4.2022) presenteras på TekNaturs finaldagar 22-23.4.2022. Domarbedömningen sker på fredag eftermiddag och på lördag får man gärna vara på plats och presentera sitt projekt till utomstående. På lördagen avslutas dagen med prisutdelning.

En sammanlagd prissumma om 1 800 euro utdelas bland deltagarna i grundskoleklassen.

En sammanlagd prissumma om 1 800 euro utdelas bland deltagarna i gymnasieklassen.

Anmäl ditt deltagande i TekNatur Projekttävlingen 2022

Information för deltagare

Man ska i en grupp bestående av 2-4 fyra elever göra ett projektarbete i en av följande ämnesgrupper:

 • Matematik och datorer
 • Fysik, kemi och teknik
 • Biologi och miljökunskap

Arbetet kan göras som ett forskningsprojekt, ett resultat baserat på experiment eller en uppfinning. En lärare eller en förälder kan vara handledare.

Exempel på projektarbeten från tidigare år:

 • Rapidus 2.0
 • Live HSL
 • VR med Unity
 • Mögliga mandariner
 • EasyBBot
 • Enkelt
 • Saltdriven båt
 • CanSat
 • Tornadon
 • Jordens geologi och förändringsmekanismer
 • Scoms Client

Projektutställning

Alla arbeten deltar i utställningen under TekNaturs finaldagar. Deltagarna bygger upp sina projekt bestående av till exempel planscher, modeller och demonstrationer och presenterar dem till domarna på plats. Domarna sammanträder och utser vinnarna. Prisutdelningen sker på lördag eftermiddag. På lördagen avslutas finaldagarna senast klockan 15.00.

Regler och bedömning

1. I tävlingen deltar projektarbeten inom:

 • matematik och datorer
 • fysik, kemi och teknik
 • biologi och miljökunskap

2. För varje arbete skrivs ett sammandrag på cirka en A4 sida som bifogas tillsammans med anmälan till tävlingen. Eventuell mer omfattande skriftlig dokumentation eller rapportering får gärna också skickas till TekNatur, så att domarna har tid att bekanta sig med den.

3. Ett TekNatur-arbete bygger på ett teknisk-vetenskapligt orienterat tema som berör teknik, fysik, kemi, biologi, miljö eller liknande och består av till exempel praktiskt konstruktionsarbete, experiment, mätning, sammanställande av fakta eller en datorapplikation. Litteraturstudier utan praktiskt utförande eller demonstration förutsätts behandla nyaste forskningsinformation och då även med en klart egen angreppsvinkel.

4. En vuxen får gärna agera som handledare, men utförandet bör vara elevens/elevernas självständiga arbete. Arbetet kan göras i en grupp bestående av 2-4 elever. Ifall någon vill arbeta självständigt, kontakta teknatur(at)teknatur.fi.

5. Arbetena rapporteras på plats för domarna med hjälp av planscher, diagram, modeller och demonstrationer.

6. Arbetena bedöms enligt följande fyra huvudkriterier, med beaktande av nedan nämnda synpunkter:

 • Idé (t.ex. fyndighet, användbarhet, aktualitet, utförbarhet)
 • Utförande (t.ex. planering, funktion, konstruktion, teknisk kvalitet, finess, design, experimentens uppläggning och relevans, sammanställning och tolkning av resultaten)
 • Presentation (t.ex. funktionsbeskrivning, åskådlighet, sammandrag, rapport, muntlig presentation, grafiskt material, utdelningsmaterial)
 • Visade insikter och kunskaper (t.ex. egen insats, egen förståelse av ämnesområdet, kritisk granskning av källmaterial)

7. Arbetena bedöms av ett domarkollegium. Varje arbete granskas utförligt av minst två domare. Domarna diskuterar arbetet med projektgruppen i 5 – 10 minuter.

Kontakta oss vid frågor