Resultat från TekNatur 2018

Resultat från TekNatur 2018

Den 2-3 februari 2018 arrangerades årets finaler av tävlingen TekNatur vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. TekNatur-finalerna bestod i år av två tävlingar:

 • TekNatur/Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasier och
 • TekNatur/Sjukampens final för sjundeklassister.

Årets TekNatur/Projekt hade lockat 38 projekt och drygt 80 elever. Av projekten deltog 34 stycken i grundskoleklassen och 4 stycken i gymnasieklassen. I Sjukampens final kämpade 7 stycken sjunde klasssit lag från 5 olika högstadier. Sammanlagt deltog elever från 14 olika grundskolor och gymnasier från Svenskfinland i TekNatur-finaldagarna.

 

Resultat från TekNatur/Projekt 2018

 • I projekttävlingen i gymnasieklassen gick första pris till Otto Lähepelto från Gymnasiet Lärkan för projektet Scoms Client Definition. Priset delades ut med motiveringen ”En fungerande tillämpning som minskar rutinarbetet i tävlingsarrangemang.”
 • Gymnasieklassens andra pris gick till  Martin Sederholm från Gymnasiet Lärkan för projektet Esbospelet. Priset delades ut med följande motivering ”Ett spännande simuleringsspel över stadsutveckling med stor arbetsinsats och lokal anknytning”
 • Tredje priset gick till Oscar Hermunen från Gymnasiet Lärkan för projektet 3D printning. Priset delades ut med följande motivering ”Ett välutfört praktiskt arbete med 3D printning. Klart och välpresenterat”

 

 • I projekttävlingens högstadieklass gick första pris till Emil Ekholm från Höjdens skola i Tenala för projektet Självkörande traktor. Priset delades ut med följande motivering: ”Innovativ teknik för att trygga framtidens livsmedelsförsörjning. Betydande egen insats.”
 • Andra pris gick till Veronica Winqvist från Winellska skolan i Kyrkslätt för projektet Kan vi ersätta plast med bioplast?. Priset delades ut med motiveringen ”Ett utmärkt arbete med klar problemställning. Den entusiastiska presentationen påvisade utmärkt kunskap och tekniska lösningar”
 • I projekttävlingens högstadieklass gick tredje pris till Charlotta Gustavsson, Fanny Laakko och Johanna Forsblom från Lyceiparkens skola i Borgå för projektet Kemi på tungan. Priset delades ut med följande motivering: ”Mycket snyggt uppställt arbete. Omständigt utförd studie. Väl insatta i såväl kemi som biologi. Innovativa framtidsvisioner.”

 

 • Finska kemistsambundets pris gick till projekt Miljögifter i matemballager och mattillredningspapper av Christian Aarnisalo från Kungsvägens skola i Sibbo. Priset delades ut med följande motivering: ”Ett imponerande, initiativrikt arbete av hög kvalitet. Mycket god kännedom om ämnet.”
 • Hedersomnämnande för innovativ och konstnärlig framställning gick till Aliina Mansikkamäki från Kungsvägens skola i Sibbo för projektet Stadsfåglar.

 

Resultat från TekNatur/Sjukampens final

TekNaturs Sjukampen har snabbt blivit mycket populär. I uttagningstävlingen, som hölls på hösten, deltog närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland. Uppgifterna i finalen går ut på att tre medlemmar från de sju bästa klasserna i uttagningstävlingen bygger något, mäter något o.s.v. Finalmomentet poängterar därför idérikedom och fingerfärdighet.

 • 1:a pris:
  • klass 7F, Lyceiparkens skola i Borgå. Klassen representerades av Tindra Granqvist, Junias Vasama och Levon López Eknosyan
 • 2:a pris:
  • klass 7D, Godby högstadieskola på Åland. Klassen representerades av Ronja Eklund, Moalie Fagerlund och Oscar Blomqvist
 • 3:dje pris
  • klass 7D, Lyceiparkens skola i Borgå. Klassen representerades av Ronja Flykt, Mattias Heikkilä och Albin Rönn

Om TekNatur

TekNatur är en tävling som arrangerats sedan 1993 i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik genom aktivitetsformer som kompletterar skolarbetet.

Tävlingsarrangörer för TekNatur är Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), DIFF-Ingenjörerna i Finland (Diff), Yrkeshögskolan Arcada samt Fysikersamfundet i Finland.

TekNatur stöddes i år av följande organisationer: Neste, Konecranes, R. Erik Serlachius stiftelse,  Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Andritz, Vaisala, Finska kemistsamfundet, Wärtsilä, Stora Enso och Svenska folkskolans vänner.

Ytterligare uppgifter:

Maria von Bonsdorff-Hermunen, TekNaturs informatör, tfn 050 59 22846, teknatur@teknatur.fi

Senaste nyheter

Till toppen