Resultat från TekNatur 2022

Resultat från TekNatur 2022

TekNatur är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7-9 och gymnasierna i de finlandssvenska skolorna. I snart trettio år har TekNatur erbjudit spännande finaldagar och i år arrangerades tävlingen igen på Yrkeshögskolan Arcada efter ett år på distans.  Lördagen 23 april 2022 avgjordes Sjukampen och Projekttävlingen.

Efter en mycket spännande förmiddag då Sjukampens finalister tävlade i årets final gick vinsten slutligen till klass 7b i Petalax högstadieskola. Klassen representerades av Selmer Hemming, Elias Udd och David Enberg.

Som en god tvåa kom klass 7d i Hoplaxskolan i Helsingfors och tredje platsen knep 7b i  Mattlidens skola i Esbo. De övriga finalisterna var Sarlinska skolan i Pargas, Grundskolan Norsen i Helsingfors, Lagstads skola i Esbo, och Sursik skola i Pedersöre.

Under tiden domarna gick igenom resultatet från tävlingen hade klasserna möjlighet att spela på Seppo-plattformen ett spel, som innehöll frågor om teknik och naturvetenskap och i samband med prisutdelningen höll den tidigare TekNatur vinnaren Tim Wallin, grundare av Gambit, ett inspirationstal på distans.

Projekttävlingen fortsättningsvis populär bland högstadieelever

Samma dag presenterade också Projekt-tävlingens finalister sina projekt för domarna. I samband med prisutdelningen lyfte domarna speciellt upp mångfalden bland projekten och glädjes över den stora kunskapen bland deltagarna i flera olika områden.

Vinsten i högstadieklassen gick till:
Rafaela Marschan och Liam Simons, Grundskolan Norsen, Helsingfors.

Med projektet: Solenergi på en budget

Motivering: En entusiastisk presentation av ett mycket aktuellt och ambitiöst projekt. God kunskap I både material och naturvetenskap. Imponerande videoarbetsbeskrivning

Andra plats gick till
Elliot Lindberg från Övernäs skola, Åland.

Med projektet: Xclicker

Motivering: Ett fullt fungerade datorprogram som är mest nedladdat i sin kategori

Tredje plats
Daniel Mattson och Leo Liljedahl från Godby högstadieskola, Åland.

Med projektet:  Customisering av tvåtaktsmotor

Motivering: En stor egen insats vid ombyggnad av en tvåtaktsmotor för en radikal höjning av prestanda

Hedersomnämnande för mycket högklassig presentation gick till
Ella Kinnunen, Alice von Heiroth och Isabel Ström, Winellska skolan, Kyrkslätt

Med projektet: Rädda barriärrevet

Motivering: Väl utfört och genomtänkt projekt med flera olika infallsvinklar där problemen, orsakerna och möjligheterna hade beaktats. Hedersomnämnande för mycket högklassig presentation

Vinsten i gymnasieklassen gick till:
Ville Lähepelto, Gymnasiet Lärkan

Med projektet: Delta D

Motivering: Mycket avancerat byggprojekt av fullt fungerande flygplan med autopilot, fjärrstyrning samt kamerautrustning

I uttagstävlingarna för TekNatur/Sjukampen deltog över 2000 elever runtom hela Svenskfinland och nästa uttagstävling hålls igen kommande höst.

Tävlingens sponsorer är KoneCranes, Vaisala, och SprintIt. TekNatur har också fått bidrag från Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska Folkskolans vänner,  R. Erik och Bror Serlachius Stiftelse och Finska Kemistsamfundet för att kunna genomföra tävlingen.

Arrangörerna är DIFF – Ingenjörerna i Finland rf,  Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) och Yrkeshögskolan Arcada.

För mera information TekNaturs informatör
Maria von Bonsdorff-Hermunen, tfn 050 59 22846, teknatur@teknatur.fi
www.teknatur.fi

Senaste nyheter

Till toppen