14.9.2018 TekNatur premierar gymnasieelever med studieresa till CERN / München

14.9.2018 TekNatur premierar gymnasieelever med studieresa till CERN / München

TekNatur är en tävling som arrangeras i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland skoleleverna.

TekNatur Fysiktävlingen, där priset består av en resa till CERN / München, arrangerades den 16.5.2018 för femtonde gången. Sammanlagt deltog 173 elever från 23 finlandssvenska gymnasier i TekNatur Fysiktävlingen.

De vinnande eleverna (5 elever) kommer från följande skolor:

Jakobstads gymnasium
Svenska samskolan i Tammerfors
Pargas svenska gymnasium
Gymnasiet Grankulla samskola
Gymnasiet Lärkan

samt två elever genom lottdragning:

Vasa Övningsskola
Gymnasiet Lärkan

Resan företas under hösten 2018 eller våren 2019.

Senaste nyheter

Till toppen