Tidigare års TekNatur vinnare: Nina Gunell

Tidigare års TekNatur vinnare: Nina Gunell

NINA GUNELL, deltagare år 2010 och 2012.
Färdig diplomingenjör från Aalto-universitetet hösten 2019.
Arbetar nu som senior investment analytiker vid OpenOcean.
Ingress: ”Vid sidan av skolarbetet, ville jag vara med i ett projekt där man går djupare under ytan för
ett visst område.”

1. När var du med i TekNatur?
– Jag deltog i TekNatur 2010 och 2012, med projekten ”Blir man starkare av armhävningar” och ”Åkerrobotens framtid”

2. Varför ville du delta i TekNatur?
– Vid sidan av skolarbetet, ville jag vara med i ett projekt där man går djupare under ytan för ett visst område. Samtidigt var det en fin möjlighet att träffa elever från andra skolor med liknande intressen som man själv.

3. Vad kommer du ihåg från finaldagarna?
– Jag kommer ihåg att det var väldigt spännande att presentera våra resultat både till domarna och andra deltagare, som alla var väldigt intresserade och imponerade av vad vi åstadkommit. Kvällsföreläsningen vid Meteorologiska institutet var även väldigt intressant och lärorik.

4. Vad för kunskap fick du med från TekNatur?
– I vårt första projekt år 2010 lärde jag mig mycket om hur man applicerar statisk för att analysera mätresultat samlat från en empirisk undersökning. I vårt andra projekt år 2012 lärde jag mig om kvalitativ undersökning, samt om tekniken kringsjälvstyrande robotar.

5. Vad ger du för råd åt kommande deltagare?
– Välj ett ämne som intresserar dig personligen, resultatet blir alltid bättre då och du lär dig mera!

6. Hur påverkade TekNatur ditt val av utbildning?
– TekNatur stärkte min vilja att studera teknik, och var en faktor till att jag valde studera teknisk fysik och matematik vid Aalto-unviersitetet.

7. Vad sysslar du med idag (jobb/studier)?
– Jag blev färdig som diplomingenjör från Aalto-universitetet hösten 2019, och arbetar nu som senior investment analytiker vid OpenOcean. OpenOcean är ett Venture Capital bolag som investerar i 1-2 år gamla start-ups i Europa som fokuserar i distributiva teknologier som fintech, medtech och AI.

Senaste nyheter

Till toppen